پنڈوری سیداں
دیس: پاکستان
ضلع: ضلع اسلام آباد
یونین کونسل: کرال
لوک گنتی: ف
بولی: پنجابی

پنڈوری سیداں یونین کونسل کرال ضلع آسلام آباد دا اک پنڈ اے۔

چوڑ سودھو

[۱] [۲] [۳] Archived 2009-09-24 at the وے بیک مشین

ہورپڑہو سودھو

بارلے جوڑ سودھو