بنگڑیل کلاں

دیس: پاکستان
ضلع: ضلع اسلام آباد
یونین کونسل: روات
لوک گنتی: ف
بولی: پنجابی

بنگڑیل کلاں ضلع اسلام آباد، پاکستان دا اک پنڈ اے۔ جیڑا یونین کونسل روات وچ ہے گا اے۔

ہورپڑہو سودھو

بارلے جوڑ سودھو