جدید مملکت مصر

New Kingdom of Egypt

1550 ق م –  1077 ق م
New Kingdom at its maximum territorial extent in the 15th century BC.
New Kingdom at its maximum territorial extent in the 15th century BC.
دار الحکومت
عام زباناںقدیم مصری, Nubian, کنعانی
مذہب
حکومتبادشاہ
فرعون 
• 1550 ق م – 1525 ق م
Ahmose I (اول)
• 1107 ق م – 1077 ق م
Ramesses XI (آخر)
تاریخ 
• قیام
1550 ق م 
• موقوفی نطام
  1077 ق م
آیزو 3166 رمز[[آیزو 3166-2:|]]
ماقبل
مابعد
Second Intermediate Period of Egypt
Kingdom of Kerma
Third Intermediate Period of Egypt
مملکت کوش
قبیلہ یہودہ
موجودہ حصہ

جدید مملکت مصر (New Kingdom of Egypt) جسنو‏ں سلطنت مصر (Egyptian Empire) وی کہیا جاندا اے قدیم مصری تریخ وچ سولہويں صدی ق م تو‏ں گیارہويں صدی ق م دا دور ا‏‏ے۔

سانچہ:سلطنتیں