سوویت یونین دیاں ریاستاں

نقشہ سوویت ریاستاں 1956-1991

سوویت اشتراکی جمہوریہ توں رکن آبادی
(1989)
آبادی/
سوویت یونین آبادی
(%)
رقبہ
(ک م²)
(1991)
رقبہ/
سوویت یونین رقبہ
(%)
راجگڑھ

آزاد ریاست
شمار

Flag of Russian SFSR روسی سوویت وفاقی اشتراکی جمہوریہ 1922 ۱۴۷,۳۸۶,۰۰۰ ۵۱.۴۰ ۱۷,۰۷۵,۴۰۰ ۷۶.۶۲ ماسکو  روس 1
Flag of Ukrainian SSR یوکرینی سوویت اشتراکی جمہوریہ 1922 ۵۱,۷۰۶,۷۴۶ ۱۸.۰۳ ۶۰۳,۷۰۰ ۲.۷۱ کیف
(خارتوف1934 توں پہلے)
 یوکرین 2
Flag of Uzbekistan SSR ازبک سوویت اشتراکی جمہوریہ 1924 ۱۹,۹۰۶,۰۰۰ ۶.۹۴ ۴۴۷,۴۰۰ ۲.۰۱ تاشقند
(سمرقند 1930 توں پہلے)
 ازبکستان 4
Flag of Kazakhstan SSR قازق سوویت اشتراکی جمہوریہ 1936 ۱۶,۷۱۱,۹۰۰ ۵.۸۳ ۲,۷۲۷,۳۰۰ ۱۲.۲۴ آلماآتا  قازقستان 5
Flag of Belarusian SSR بیلاروس سوویت اشتراکی جمہوریہ 1922 ۱۰,۱۵۱,۸۰۶ ۳.۵۴ ۲۰۷,۶۰۰ ۰.۹۳ منسک  بیلاروس 3
Flag of Azerbaijan SSR آذربائیجان سوویت اشتراکی جمہوریہ 1936 ۷,۰۳۷,۹۰۰ ۲.۴۵ ۸۶,۶۰۰ ۰.۳۹ باکو  آذربائیجان 7
Flag of Georgian SSR جارجیائی سوویت اشتراکی جمہوریہ 1936 ۵,۴۰۰,۸۴۱ ۱.۸۸ ۶۹,۷۰۰ ۰.۳۱ تبلیسی  جارجیا 6
Flag of Tajikistan SSR تاجک سوویت اشتراکی جمہوریہ 1929 ۵,۱۱۲,۰۰۰ ۱.۷۸ ۱۴۳,۱۰۰ ۰.۶۴ دوشنبے  تاجکستان 12
Flag of Moldovan SSR مالدویائی سوویت اشتراکی جمہوریہ 1940 ۴,۳۳۷,۶۰۰ ۱.۵۱ ۳۳,۸۴۳ ۰.۱۵ کیشنیف  مالدووا 9
Flag of Kyrgyzstan SSR کرغیز سوویت اشتراکی جمہوریہ 1936 ۴,۲۵۷,۸۰۰ ۱.۴۸ ۱۹۸,۵۰۰ ۰.۸۹ فرانز(بشکیک)  کرغیزستان 11
Flag of Lithuanian SSR لیتھوینیائی سوویت اشتراکی جمہوریہ 1940 ۳,۶۸۹,۷۷۹ ۱.۲۹ ۶۵,۲۰۰ ۰.۲۹ ولنیس  لتھوانیا 8
Flag of Turkmenistan SSR ترکمان سوویت اشتراکی جمہوریہ 1924 ۳,۵۲۲,۷۰۰ ۱.۲۳ ۴۸۸,۱۰۰ ۲.۱۹ اشک آباد  ترکمانستان 14
Flag of Armenian SSR آرمینیائی سوویت اشتراکی جمہوریہ 1936 ۳,۲۸۷,۷۰۰ ۱.۱۵ ۲۹,۸۰۰ ۰.۱۳ یریوان  آرمینیا 13
Flag of Latvian SSR لیٹویائی سوویت اشتراکی جمہوریہ 1940 ۲,۶۶۶,۵۶۷ ۰.۹۳ ۶۴,۵۸۹ ۰.۲۹ ریگا  لیٹویا 10
Flag of Estonian SSR استونیائی سوویت اشتراکی جمہوریہ 1940 ۱,۵۶۵,۶۶۲ ۰.۵۵ ۴۵,۲۲۶ ۰.۲۰ ٹالن  استونیا 15