ترکمانستان
Turkmenistan
چنڈا
نشان
راجگڑھ: عشق آباد
تھاں: 488,100 مربع کلومیٹر
لوک گنتی: 5,110,000
کرنسی: مانات
بولی: ترکمن بولی

ترکمانستان وشکارلے ایشیاء دا اک دیس اے۔ترکمانستان دے اتر لیندے ول قازقستان، اتر چڑدے ول ازبکستان، چڑدے دکھن ول افغانستان، ایران دکھن تے دکھن لیندے ول اے تے لیندے ول کیسپیئن سمندر اے۔۔ترکمانستان دا تھاں :491,210 مربع کلومیٹر (188,456 مربع میل)اے۔ترکمانستان دی لوک گنتی 5,171,943 اے۔ترکمانستان دا راجگڑھ عشق آباد اے۔ترکمانستان دی بولی ترکمن بولی اے۔

 ترکمانستان دی انتظامی ونڈ
راجگڑھ اشک آباد
صوبہ (صوبے دا راجگڑھ)
صوبے

اخال (اناؤ)  • بلخان (بلخان آباد)  • داش اوغوز (داش اوغوز)  • لیباپ (ترکمان آباد)  • مرو (مرو)