قازق سوویت اشتراکی جمہوریہ

قازق سوویت اشتراکی جمہوریہ
Kazakh Soviet Socialist Republic
Казахская Советская Социалистическая Республика
Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы
1936–1991
پرچم Kazakh SSR
نشان Kazakh SSR
Flag نشان
ترانہ: قازق ایس ایس آر دا ترانہ
مقام Kazakh SSR
راجگڑھآلماآتا)
عمومی زباناں(قازق بولی تےروسی بولی)
حکومتسوویت اشتراکی جمہوریہ
تاریخ 
• Established
1936
• Disestablished
1991
ماقبل
مابعد
قازق خودمختار سوویت اشتراکی جمہوریہ
قازقستان

قازق سوویت اشتراکی جمہوریہ (kazakh soviet socialist republic) (قازق: Қазақ Кеңестік Республикасы Социалистік) جسنوں قازق ایس ایس آر (kazakh ssr) دے طور اتے وی جانیا جاندا اے سوویت یونین دی اک ریاست سی ۔

اس اشتراکی لوکراج دا راجگڑھ آلماآتا شہر سی ۔

 سوویت یونین توں علیحدگی دے بعد ا یہ آزاد دیس  قازقستان بن گیا۔


ہور ویکھو سودھو

حوالے سودھو

باہرلے جوڑ سودھو