ترکمان سوویت اشتراکی جمہوریہ

ترکمان سوویت اشتراکی لوکراج
Turkmen Soviet Socialist Republic
Туркменская Советская Социалистическая Республика
Түркменистан Совет Социалистик Республикасы
1921–1991
پرچم Turkmen SSR
نشان Turkmen SSR
Flag نشان
ترانہ: Anthem of Turkmen SSR
مقام Turkmen SSR
راجگڑھاشک آباد
عمومی زباناںترکمان بولی تے روسی بولی
حکومتسوویت اشتراکی جمہوریہ
قیاماگست 7, 1921
تاریخ 
• Established
1921
• Disestablished
1991
ماقبل
مابعد
ترکستان خودمختار سوویت اشتراکی جمہوریہ
خوارزم عوامی سوویت جمہوریہ
بخاری عوامی سوویت جمہوریہ
ترکمانستان

ترکمان سوویت اشتراکی جمہوریہ (turkmen soviet socialist republic) (ترکمان: Түркменистан Совет Республикасы Социалистик) جسنوں ترکمان ایس ایس آر (turkmen ssr) دے طور اتے وی جانیا جاندا اے سوویت یونین دی اک ریاست سی ۔ اس اشتراکی لوکراج دا راجگڑھ اشک آباد شہر سی ۔

 سوویت یونین توں علیحدگی دے بعد ا یہ آزاد دیس  ترکمانستان بن گیا۔


ہور ویکھو سودھو

حوالے سودھو

باہرلے جوڑ سودھو