کرغیز سوویت اشتراکی جمہوریہ

کرغیز سوویت اشتراکی لوکراج
Kirghiz Soviet Socialist Republic
Киргизская Советская Социалистическая Республика
Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы
1936–1991
پرچم Kirghiz SSR
نشان Kirghiz SSR
Flag نشان
ترانہ: کرغیز ایس ایس آر دا ترانہ
مقام Kirghiz SSR
راجگڑھفرونز ے(ہنبشکیک)
عمومی زباناںکرغیز بولی تےروسی بولی
حکومتسوویت اشتراکی جمہوریہ
قیام14 اکتوبر 1924
تاریخ 
• Established
1936
• Disestablished
1991
ماقبل
مابعد
Kirghiz Autonomous Soviet Socialist Republic
کرغیزستان

کرغیز سوویت اشتراکی جمہوریہ (kirghiz soviet socialist republic) (کرغیز: Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы Kyrgyz Sovettik Sotsialisttik Respublikasy) (روسی: Киргизская Советская Социалистическая Республика Kirgizskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika) جسنوں کرغیزایس ایس آر (kazakh ssr) دے طور اتے وی جانیا جاندا اے سوویت یونین دی اک ریاست سی ۔

اس اشتراکی لوکراج دا راجگڑھ فرونزے (ہن دا ناں بشکیک شہر سی ۔

 سوویت یونین توں علیحدگی دے بعد ا یہ آزاد دیس  کرغیزستان بن گیا۔


ہور ویکھو سودھو

حوالے سودھو

باہرلے جوڑ سودھو