‎ ‎ مولانفیس
دیس ترکمانستان
صوبہصوبہ مرو
ضلعضلع ‎ وکیل بازار
منطقۂ وقت+5 (UTC+5)

مولانفیس ترکمانستان دا شہر تے صوبہ مرو دے ضلع وکیل بازار دا راجگڑھ اے ۔مولا نفیس ترکمانستان دا قومی لکھاری چ جہڑا پچھلیاں صدیاں چ ایتھے رہندا سی ۔


ترکمانستان دے شہر
راجگڑھ:اشک آباد
راجگڑھ صوبہ اناؤ  • بلخان آباد  • ترکمان آباد  • داش اوغوز  • مــَـرۡۉ
راجگڑھ ضلع گولانلی  • بیرام علی  • تختہ بازار  • ترکمن قلعہ  • ساکارچقہ  • سرحدآباد  • قراقم (شہر)  • مرغاب  • مولانفیس  • یولوتین