باغجلار
ضلع، صوبہ استمبول وچ
دیس: ترکی
صوبہ: صوبہ استمبول
تھاں: ؟
لوک گنتی: 720,819

باغجلار استمبول ترکی دا اک حصہ تے صوبہ استمبول دا اک ضلع اے۔

ہور ویکھو سودھو

بارلے جوڑ سودھو