دورس
البانیا دا شہر
البانیا دا نشان
البانیادا نقشا
سیاسی حثیت
دیس البانیا
صوبا صوبا دورس
ضلع ضلع دراس
بولی البانوی بولی
اعداد تے شمار
لوک گݨتی '
رقبا مربع کلومیٹر
آبادی دی گنجانی افراد فی مربع کلومیٹر

دورس البانیا دا شہر اے ۔ ایہ البانیا دے صوبا دورس تے ایہدے ضلع دراس دا راجگڑھ اے ۔

باہرلے جوڑ سودھو