کولیپٹس میلانوکوروس

کولیپٹس میلانوکوروس
Colaptes melanochloros -Bataguassu, Mato Grosso do Sul, Brazil-8.jpg
دیس: جنور
برادری: کورڈیٹ
ٹولی: پنچھی
پتی: لکڑ ٹک
ٹبر : چڑی ترکھان
وگورز، 1825
سائینسی ناں: Colaptes melanochloros

کولیپٹس میلانوکوروس چڑی ترکھان دی اک ونڈا اے۔

porsiento de animales son pajaros carpiteros