کمال خجندی
(فارسی وچ: کمال‌الدین مسعود خُجندی ویکی ڈیٹا اُتے (P1559) د‏‏ی خاصیت وچ تبدیلی کرن
معلومات شخصیت
جم سنہ 1321  ویکی ڈیٹا اُتے (P569) د‏‏ی خاصیت وچ تبدیلی کرن


خجند  ویکی ڈیٹا اُتے (P19) د‏‏ی خاصیت وچ تبدیلی کرن

وفات سنہ 1400 (78–79 سال)  ویکی ڈیٹا اُتے (P570) د‏‏ی خاصیت وچ تبدیلی کرن


تبریز  ویکی ڈیٹا اُتے (P20) د‏‏ی خاصیت وچ تبدیلی کرن

عملی زندگی
پیشہ شاعر  ویکی ڈیٹا اُتے (P106) د‏‏ی خاصیت وچ تبدیلی کرن
پیشہ ورانہ زبان تاجک  ویکی ڈیٹا اُتے (P1412) د‏‏ی خاصیت وچ تبدیلی کرن
P literature.svg باب ادب

کمال‌الدین مسعود خُجندی، مشہور بہ «شیخ کمال»اٹھويں صدی ہجری دے  عارف اور فارسی شاعر سن ۔  آپ د‏‏ی ولادت خجند ،ماوراءالنهر وچ ہوئی، لیکن سفر حج دے بعد تبریز وچ سکونت اختیار کيتی۔ بھانويں شاعری انہاں دا اصل پیشہ نہ سی،اس دے باوجود انہاں دا دیوان اٹھ ہزار اشعار اُتے مشتمل ا‏‏ے۔

شیخ کمال، سلطان حسین جلایر د‏‏ی خدمت وچ حاضر ہوئے۔ شیخ کمال اٹھويں صدی ہجری دے عظیم غزل گو شاعر سن ۔ انہاں د‏‏ی غزلیات ذوق عرفانی د‏‏ی عکاس نيں۔ آپ حافظ شیرازی دے ہمعصر سن ۔ حافظ دے متعلق کہندے نيں:

؎نشد به طرز غزل هم عنان ما حافظ

اگرچه در صف رندان ابوالفوارس شد

نمونہ اشعارلکھو

؎عرفات عشقبازان سر کوی یار باشد

به طواف کعبه زین درنروم که عار باشد

چو سری بر آستانش ز سر صفا نهادی

به صفا و مروه‌ای دل دگرت چه کار باشد

قدمی ز خود برون نِه به ریاض عشق، کاینجا

نه صداع نفحهٔ گل نه جفای خار باشد

به معارج اناالحق نرسی ز پای منبر

که سری شناسد این سِرّ که سزای دار باشد

ز میِ شبانه ساقی قدحی بیار پیشم

نه از آن میی که او را به سحر خمار باشد

نکند کمال دیگر طلب حضور باطن

که قرارگاه زلفش دل بی‌قرار باشد

وفاتلکھو

کمال‌الدین خجندی نے  ۷۹۲ھ یا ۸۰۸ھ ماں وفات پائی۔ انہاں د‏‏ی آخری آرم گاه تبریز وچ ا‏‏ے۔ لوح مزار اُتے ایہ شعر کندہ اے ؎

کمال از کعبه رفتی بر در یار

هزارت آفرین مردانه رفتی

خارجی روابطلکھو

حوالےلکھو

  • لغت‌نامه دهخدا
  • صفا، ذبیح‌الله. تریخ ادبیات ایران (جلد دوم). با تلخیص محمد ترابی۔ چاپ چهاردهم۔ [تهران]: انتشارات فردوس، 1381. 196–197. ISBN 964-5509-17-3.