Nieuwe kerk 20040311.jpg
نواں گرجا (ڈیلفٹ)
Nieuwe Kerk (Delft)


نواں گرجا (ڈیلفٹ) نیدرلینڈز دے شہر ڈیلفٹ چ اک گرجا اے


بارلے جوڑلکھو