ضلع ہزار اسپ ازبکستان دے صوبہ خوارزم دے 10 ضلعےآں چوں اک ضلع اے ، اسدا راجگڑھ ہزار اسپ شہر اے ۔

ضلع ہزار اسپ
ہزار اسپ تومان
Hazorasp tumani
دیس

Script error: The function "formatStatements" does not exist.

حثیت

ضلع

صوبہ

صوبہ خوارزم

راجگڑھ

ہزار اسپ

سرکاری بولی

ازبک

لوک گنتی (2005)

Script error: The function "formatNum" does not exist.

سنگھنائی

Script error: The function "formatNum" does not exist.لوک/ک م²

رقبہ

Script error: The function "formatNum" does not exist. ک م²

ہزار اسپ تومان نقشے چ

ویلہ

یو ٹی سی+5

Script error: The function "formatStatements" does not exist.

لوک گنتیلکھو

اس ضلعے دی کل لوک گنتی 1,88,500 اے ۔

رقبہلکھو

اس ضلعے دا کل رقبہ 2،060 مربع کلومیٹر اے ۔

حوالےلکھو

 ازبکستان دی انتظامی ونڈ 
راجگڑھ تاشقند
خودمختار لوکراج قراقل پاکستان (نوکوس)
صوبے(راجگڑھ) اندیجان(اندیجان) • بخارا(بخارا) • تاشقند(تاشقند) • جیزک (جیزک) • خوارزم(اورگانچ) • سرخان دریا(ترمذ) • سمرقند(سمرقند) • سردریا(سردریا) • فرغانہ(فرغانہ)
قشقہ دریا(قرشی) • نمنگان(نمنگان) • نوائی(نوائی)


`