ضلع چینار ازبکستان دے صوبہ تاشقند دے 14 ضلعےآں چوں اک ضلع اے ، اسدا راجگڑھ چینار شہر اے ۔

ضلع چیناز
چیناز تومان
Chinoz tumani
دیس

Script error: The function "formatStatements" does not exist.

حثیت

ضلع

صوبہ

صوبہ تاشقند

راجگڑھ

چیناز

قیام دی تریخ

1935

سرکاری بولی

ازبک

لوک گنتی

Script error: The function "formatNum" does not exist.

رقبہ

Script error: The function "formatNum" does not exist. ک م²

چیناز تومان نقشے چ

ویلہ

یو ٹی سی+5

نمبر پلیٹ کوڈ

10 (1998- 2008)، 11 (2008 توں)

Script error: The function "formatStatements" does not exist.

لوک گنتی

سودھو

اس ضلعے دی کل لوک گنتی 1،16،700 اے ۔

رقبہ

سودھو

اس ضلعے دا کل رقبہ 340 مربع کلومیٹر اے ۔

حوالے

سودھو
صوبہ تاشقند
راجگڑھ:تاشقند
ضلع (راجگڑھ) ضلع بیک آباد(زفر) • ضلع بوستانلک(غزال کنت) • ضلع چیناز(چیناز) • ضلع بوکا(بوکا)  • ضلع قبرے(قبرے) • ضلع اخانگاران(اخانگران)
 • ضلع آق قرغان(آق قرغان) • ضلع پارکنت(پارکنت) • ضلع پسکنت(پسکنت) • ضلع قوئی چرچیق(دوست آباد) • ضلع اورتا چرچیق(توئ تیپا) •
ضلع یوقاری چرچیق
(یانگی بازار) • ضلع یانگی یول(گل بہار) • ضلع زنگیاتا(کیلیس)
 ازبکستان دی انتظامی ونڈ 
راجگڑھ تاشقند
خودمختار لوکراج قراقل پاکستان (نوکوس)
صوبے(راجگڑھ) اندیجان(اندیجان) • بخارا(بخارا) • تاشقند(تاشقند) • جیزک (جیزک) • خوارزم(اورگانچ) • سرخان دریا(ترمذ) • سمرقند(سمرقند) • سردریا(سردریا) • فرغانہ(فرغانہ)
قشقہ دریا(قرشی) • نمنگان(نمنگان) • نوائی(نوائی)