Sta-eulalia.jpg
سانتا یولالیا گرجا
Cathedral of Santa Eulalia

سانتا یولالیا بارسیلونا سپین چ اک گوتھک گرجا اے۔ اے بارسیلونا دے بشپ دا گڑھ وی اے۔ اے گرجا 1450 چ بنیا۔بارلے جوڑلکھو