اشتراکی جمہوریہ بوسنیا و ہرزیگوینا

اشتراکی جمہوریہ بوسنیا و ہرزیگوینا
Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina
Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина
1943–1992
پرچم Bosnia and Herzegovina
نشان Bosnia and Herzegovina
پرچم نشان
اشتراکی جمہوریہ بوسنیا و ہرزیگوینا
اشتراکی جمہوریہ بوسنیا و ہرزیگوینا
حیثیتاشتراکی وفاقی جمہوریہ یوگوسلاویہ د‏‏ی وفاقی جمہوریہ
راجگڑھسرائیوو
عمومی زباناںسربی کروشیائی
حکومتوفاقی جمہوریہ
صدر 
• 1945–1946
Vojislav Kecmanović
• 1948–1953
Vlado Šegrt
• 1953–1963
Đuro Pucar
• 1967–1971
Džemal Bijedić
• 1971–1974
Hamdija Pozderac
• 1978–1982
Raif Dizdarević
• 1982–1984
Branko Mikulić
• 1989–1990
Obrad Piljak
• 1990–1992
Alija Izetbegović
وزیر اعظم 
• 1945–1948
Rodoljub Čolaković
• 1948–1953
Đuro Pucar
• 1956–1963
Osman Karabegović
• 1969–1974
Dragutin Kosovac
• 1974–1982
Milanko Renovica
• 1990–1992
Jure Pelivan
مقننہعوامی اسمبلی
تاریخی دورسرد جنگ
• Second Session of AVNOJ
29 نومبر 1943
• ہرزیگ بوسنیا دا قیام
18 نومبر 1991
• جمہوریہ سربیا دا قیام
9 جنوری 1992
• آزادی ریفرنڈم
29 فروری 1992
• بوسنیائی جنگ دے پھیلنا
5 اپریل 1992
• آزادی
6 اپریل 1992
کرنسییوگوسلاو دینار
ماقبل
مابعد
مملکت یوگوسلاویہ
بوسنیا تے ہرزیگووینا

اشتراکی جمہوریہ بوسنیا و ہرزیگوینا (Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina) (سربو کروشین: Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina) جسنو‏ں 1963 تک عوامی جمہوریہ بوسنیا و ہرزیگوینا (People's Republic of Bosnia and Herzegovina) کہیا جاندا سی اک اشتراکی ریاست سی جو اشتراکی وفاقی جمہوریہ یوگوسلاویہ د‏‏ی چھ ریاستاں وچو‏ں اک سی۔