قراقل پاک
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили
مقامازبکستان, قازقستان, ترکمانستان
علاقہقراقل پاکستان
بولن والے
583,410 (2010)
تُرک بولی ٹبر
  • قراقل پاک
سرکاری حثیت
سرکاری بولی
قراقل پاکستان
بولی کوڈ
ISO 639-2kaa
ISO 639-3kaa

قراقل پاک قراقل پاکستان دی بولی اے۔ ایس بولی دا تعلق بولیاں دے تُرک بولی ٹبر نال اے۔ قراقل پاک بولی لاطینی لپی نال لِکھی جاندی اے۔